Elektronik günümüzde artık vazgeçilemez olan birçok teknolojik cihazların temellerinin dayandığı elektriğin gelişmiş kollarından biridir. Elektriğin bir cihazın içinde işlenmesi, akışının gerektiğinde durup gerektiğinde devam etmesi, mantık kapıları aracılığı ile yönetilmesi, gerilim değerine göre yönlendirilmesi tam elektronik bir cihazda görülen olaylardır. ...