İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ

Dünya genelinde insanlar hayatlarına devam edebilmesi için üretim ve tüketim yapmak zorundadır. İnsanlar üretim yapmadan tüketim yaparlarsa hem ülke bazında hem de kişisel olarak bir çöküşe geçecek ve bir süre sonra da hayatları oldukça zor ve çekilmez bir hale gelecektir. İnsanlar üretim yapmalıdır ve bu durumla beraber işçi denilen kesim oluşmaktadır. Bu işler yapılırken de belirli bir konumda (fabrika, marangoz, terzi, market vs.) çalışmaları gerekir. İş sağlığı ve güvenliği bu konuma girildiği andan itibaren başlamaktadır. İnsanların çalıştıkları konumda zarar görmemeleri maddi ve manevi yoksulluk yaşamamaları için işçinin ve işverenin haklarını gözetleyen ve savunan bir daldır.

İş sağlığı güvenliği her insanın en doğal hakkı olan yaşama hakkını temele alır ve bunun üzerinde işçilerin zarar görmeden çalışabilmeleri için onların haklarını ve daha kaliteli, sağlıklı ortamlar hazırlayabilmek için çalışır. İş sağlığı ve güvenliği hayatımızda olmasaydı muhtemel önlenebilecek kazaların birçoğu ağır yaralanma veya ölüm oranlarında ciddi artışlar olurdu. Aslına bakıldığında herhangi bir işte çalışırken olası tehlikeler görünmeye bilir İSG burada devreye girmektedir. Genel olarak insanların dikkat etmediği veya alıştığı tehlikeleri görür ve önlemler alıp halkı bilinçlendirme üzerinde çaba sarf eder. Dünya genelinde çocuk işçi (15-18 yaş) oldukça fazladır ve genç işçiler ne kadar dinamik olsa da yeteri kadar bilinçli değildir. Yüksek vakalar görünmese de birçok tehlikeli işte çalışıp hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı da mevcuttur. Genel itibari ile yaş, hastalık, çalışılan iş, çalışma ortamı gibi faktörler iş kazalarını meydana getirir. Genç işçilerde olduğu gibi yaşlı (60 yaş üstü) bireylerde de dinamiklik konusu başta olmak üzere birçok kaza meydana gelmekte. Bunların temel sebebi yaşlı işçiler için; yapabileceğinden fazlası istenmesi, hastalıklar, yoğun iş temposuna ayak uyduramama gibi sebeplerdir. Genel anlamda olası kazalardaki yaralanma ve ölümler erkek bireylerde daha çok görünmekte. Temel sebep tehlikeli ve ağır işlerde genelde erkek bireylerin çalışmasından kaynaklanıyor.

 İSG hayatımızda olmasaydı ne olurdu?

İSG hayatımızda olmasaydı özellikle tehlikeli işlerde tedbirsizlik ve gerekli önlemlerde alınmazdı. Bu durumda ölüm ve yaralanma oranları %80 miktarlarında artırır ve muhtemelen iş yeri sahibi de olumsuz yönde etkilenirdi. İSG hayatımızda olmalı ki insan hayatının önemi ve değeri anlaşılabilsin. İşveren için iş değil önce çalışanlarının hayatı söz konusu olsun. Her zaman insanların temel hakları vardır. Bu haklardan yararlanılmadığı durumlarda yapılan iş etik ve yasal değildir.  

  İSG hayatımızda olduğu için çalıştığımız ortamdaki haklarımızı ve asıl amacın insan sağlığı olduğunu tekrar tekrar anlıyoruz. Hiçbir birey köle değildir. Gerekli haklar her zaman ve her ortamda mutlaka sağlanmalı aksi takdirde iş yeri kapatılmalıdır. İnsan hayatı değerlidir.